KOMUNIKAT PO SPOTKANIU

PB-004W dniu 03 maja 2017 roku, odbyło się w Stargardzie Szczecińskim spotkanie członków zarządów Stowarzyszenia e-rzemiosło oraz Stowarzyszenia Obywatele Środka www.obywatelesrodka.pl

Na zdjęciu od lewej: Włodzimierz Zydorczak, Paweł Brandt, Piotr Nowosad, Paweł Nowosadowski, Daniel Maćczak, Krzysztof Szlanderbach.

W konkluzji przeprowadzonych rozmów ustaliliśmy, że powołamy Obywatelską Radę Programową (ORP), której zadaniem będzie kolegialne wypracowanie programu i strategii dalszego działania, na rzecz społeczeństwa i państwa obywatelskiego. Do składu Rady zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych w Polsce (stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze, cechy i izby rzemieślnicze). Pierwsze spotkanie Rady planowane jest jeszcze w miesiącu maju w Poznaniu. Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu inauguracyjnym, o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: biuro@e-rzemioslo.eu z podaniem imienia, nazwiska, adresu mailowego i telefonu komórkowego.

O terminie i miejscu spotkania inaugurującego prace Rady, powiadomimy wszystkich zainteresowanych drogą mailową.