Komunikat po spotkaniu

W dnZdjęcie 4iu 06 kwietnia 2017 roku, na zaproszenie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się w siedzibie ZRP, przy ul. Miodowej 14 w Warszawie, spotkanie, w którym uczestniczyli, na zdjęciu od lewej: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Antoni Odzimek, Prezydent Instytutu Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski i Prezes Zarządu Stowarzyszenia e-rzemiosło Włodzimierz Zydorczak. Rozmawiano na temat niewykorzystanych możliwości polskiej przedsiębiorczości.