Spotkanie w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie

Na dzień 06 kwietnia 2017 roku, zaplanowano spotkanie w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, poświęcone analizie założeń Projektu „e-rzemiosło” oraz dalszym działaniom programowym w ramach tego Projektu. Pan Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha – zaprosił na to spotkanie zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz zarząd Stowarzyszenia „e-rzemiosło”. O ustaleniach podjętych na spotkaniu poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz na forum grupy “E-rzemiosło – Przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP” na Facebooku. Przewidujemy, że bezpośrednio po spotkaniu powołana zostanie Rada Krajowa Projektu „e-rzemiosło”.

http://www.smith.pl/