Współpraca z Centrum im. Adama Smitha

W dniu dzisiejszym w Warszawie doszło do spotkania Włodzimierza Zydorczaka – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia e-rzemiosło, z Andrzejem Sadowskim – Prezydentem Centrum im. Adama Smitha http://www.smith.pl/. Prezes Włodzimierz Zydorczak przedstawił założenia Projektu e-rzemiosło i przekazał Prezydentowi Andrzejowi Sadowskiemu pismo (skan w załączeniu). Andrzej Sadowski pozytywnie ocenił założenia Projektu i obiecał pomoc ekspercką Instytutu w konstrukcji programów gospodarczych i politycznych oraz w stworzeniu modelu funkcjonowania Samorządów Gospodarczych e-rzemiosło Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. Ustalono, że jeszcze przed końcem marca dojdzie do roboczego spotkania w siedzibie Instytutu w Warszawie z udziałem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Zobacz: Pismo do Prezydenta Andrzeja Sadowskiego.