Rozmowy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Zdjęcie 1

W poniedziałek 30 stycznia 2017 roku, w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, przy ul. Mikołaja Reja 6, odbyły się rozmowy dotyczące współpracy i wspólnych działań na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Na zdjęciu od lewej:
Włodzimierz Zydorczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia e-rzemiosło;
Karol Panasewicz – Przedsiębiorca;
Emil Rau – Przedsiębiorca;
Jarosław Nieradka – Dyrektor Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Wiceprezes Stowarzyszenia Lepsze Lubuskie;
Łukasz Mejza – Radny Województwa Lubuskiego, Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy.