Rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju.

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 05 października 2016 roku, Rada Samorządu Gospodarczego „e-rzemiosło” Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Kościańskiego, przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kościańskiego, w tym miasta Kościana i wszystkich pozostałych miast i gmin, z udziałem wszystkich obywateli, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

Do udziału w pracach nad opracowaniem Strategii zapraszamy:

  1. Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu kościańskiego;
  2. Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe działające w powiecie kościańskim;
  3. Rady osiedli z miast powiatu;
  4. Rady sołeckie z gmin powiatu;
  5. Wszystkich obywateli mieszkających w miastach i wioskach powiatu kościańskiego.

W pierwszej kolejności odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie, jakie sprawy, bolączki, problemy i niedogodności chcielibyście rozwiązać lub usunąć, co władze samorządowe powinny zrobić w okresie najbliższych 10 – 20 lat, jakie inwestycje powinny zostać podjęte, co należałoby wybudować, zmienić, usprawnić i poprawić?

Następnie wypiszcie swoje postulaty w punktach, porządkując je w taki sposób, aby sprawy Waszym zdaniem najważniejsze i wymagające najpilniejszego rozwiązania znalazły się na początku listy.

Prosimy o przesłanie tak opracowanych postulatów i propozycji do Strategii Rozwoju, w terminie do 28 lutego 2017 roku, mailem na adres: biuro@e-rzemioslo.eu podając swoje imię i nazwisko, telefon oraz adres mailowy.

Wszystkie osoby, które prześlą swoje propozycje, zostaną zaproszone do dalszych prac. Polegać one będą na podzieleniu wszystkich propozycji na grupy terytorialne i tematyczne (branżowe), a następnie ich ocenie przez członków każdej grupy, pod kątem ważności i pilności realizacji. Finalnie tak opracowane w grupach zestawienia, zostaną zebrane w całość i poddane ostatecznej procedurze rankingowej przez Komisję złożoną z przedstawicieli poszczególnych grup. Powstaną w ten sposób programy rozwoju poszczególnych gmin i miast oraz powiatu jako całości. Będą to tym samym gotowe programy wyborcze, sporządzone przez mieszkańców dla kandydatów na burmistrzów i radnych.

W najbliższych wyborach samorządowych Rada Samorządu Gospodarczego poprze tych kandydatów na burmistrzów i radnych, którzy zobowiążą się do realizacji tak opracowanych przez mieszkańców programów wyborczych.

Z poważaniem

Rada Samorządu Gospodarczego „e-rzemiosło” Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Kościańskiego.