Petycja Mieszkańców – Uchwała Rady.

W dniu 21 grudnia 2016 roku, Rada Samorządu Gospodarczego „e-rzemiosło” Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Kościańskiego, podjęła jednogłośnie uchwałę apelującą do Burmistrza oraz do Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej Kościana, o pilne podjęcie przez Gminę Miejską Kościana obowiązków związanych z pełnym utrzymaniem ulic Czereśniowej i Wiśniowej oraz o przejęcie działek gruntu, na których te ulice miejskie zostały wydzielone.

Uchwała została podjęta w związku z przekazaną Radzie do wiadomości, a skierowaną do Burmistrza Miasta Kościana, petycją kilkudziesięciu Mieszkańców ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie, domagających się pilnego uregulowania kwestii prawnych, związanych z przejęciem przez Miasto gruntów, na których zlokalizowano ulice Czereśniową i Wiśniową oraz o podjęcie przez Miasto czynności związanych z naprawą nawierzchni tych ulic i ich odśnieżaniem w czasie zimy.

W uzasadnieniu podjętej uchwały Rada Samorządu Gospodarczego stwierdziła, że nie można akceptować sytuacji, w której gmina czerpie dochody z drogi w postaci podatków, których bez tej drogi nie mogłaby uzyskać, ale koszty utrzymania tej drogi przerzuca na mieszkańców, którzy przy tej drodze wybudowali domy.

Takie praktyki noszą znamiona niedozwolonych praktyk monopolistycznych, w których podmiot silniejszy uzyskuje dochody, zaś koszty uzyskania tego dochodu przerzuca na podmioty słabsze i zależne. Takie praktyki są ponadto przejawem nierównego traktowania mieszkańców, noszącego znamiona dyskryminacji, skoro wszyscy płacą jednakowe podatki od swoich nieruchomości na rzecz gminy, a gmina ponosi koszty utrzymania tylko niektórych ulic, przerzucając na część mieszkańców koszty utrzymania innych ulic.

Przy piśmie z dnia 10 stycznia 2017 roku, uchwałę Rady Samorządu Gospodarczego otrzymali:

Pan Piotr Ruszkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,

Pan Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana,

Pan Wiktor Rudawski – Przedstawiciel Mieszkańców ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie.

W piśmie tym poinformowano, że Rada Samorządu gotowa jest podjąć się roli mediatora pomiędzy Radą Miejską Kościana, Burmistrzem Miasta Kościana, mieszkańcami ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie oraz zarządem TBS Ziemia Kościańska Sp. z o.o., w celu wynegocjowania rozwiązania istniejącego od kilkunastu lat problemu. Pozostaje on w polu zainteresowania Rady SG MSP, ponieważ jest problemem gospodarczym, związanym integralnie z ochroną prawa własności. W związku z powyższym Rada zaapelowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana, o zorganizowanie spotkania przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

ZobaczPetycja MieszkańcówUchwała Rady SG MSPPismo przewodnie