Spotkanie Rady z Posłem Adamem Szłapką

W dniu dzisiejszym, Rada Samorządu Gospodarczego „e-rzemiosło” Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Kościańskiego, spotkała się z Panem Adamem Szłapką, Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Sekretarzem Generalnym partii politycznej .Nowoczesna. Do spotkania doszło z inicjatywy Posła.

W trakcie spotkania Przewodniczący Rady, Pan Patryk Tomaszewski, przedstawił podstawowe założenia Projektu e-rzemiosło i szczegółowo omówił przyczyny powołania Samorządu i cele jego działania.

Członkowie Rady Samorządu w swoich wystąpieniach podkreślali, że Samorząd Gospodarczy MSP, zgodnie ze swymi założeniami programowymi, pozostanie całkowicie neutralny we wszystkich sprawach ideologicznych i światopoglądowych, i z tego względu nie będzie wspierał żadnych partii politycznych, ani nie będzie wiązał się organizacyjnie z żadnymi ugrupowaniami politycznymi. Samorząd będzie konstruował wyłącznie merytoryczny program gospodarczy i deklaruje gotowość współpracy z każdym ugrupowaniem politycznym bez wyjątku, które zdecyduje się na realizację tego programu.