Spotkanie w Urzędzie Miasta Kościana

Władze miejskie wywiązały się z ustaleń podjętych na, zorganizowanym przez Samorząd Gospodarczy e-rzemiosło, spotkaniu z radnymi Rady Miejskiej, Burmistrzami oraz Mieszkańcami ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie, które odbyło się w dniu 14 marca 2017 roku.

W dniu 05 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kościana odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

Piotr Ruszkiewicz – przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,

Maciej Zielonka – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana,

Michał Jurga – burmistrz miasta Kościana,

Maciej Kasprzak – wiceburmistrz miasta Kościana,

Michał Witkowski – kierownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta,

Piotr Ciepierski – adwokat,

Włodzimierz Zydorczak – prezes zarządu TBS Ziemia Kościańska Sp. z o.o.,

oraz przedstawiciele mieszkańców ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie:

Lucyna Pawlikowska, Mateusz Graczyk, Krzysztof Kędra, Wiktor Kubiak, Stanisław Łapiński i Wiktor Rudawski.

Burmistrz Michał Jurga poinformował obecnych na spotkaniu, że władze miejskie Kościana, w uzgodnieniu z Radą Miejską, wyasygnują środki finansowe niezbędne do wyrównania i tymczasowego utwardzenia nawierzchni obu ulic Czereśniowej i Wiśniowej, oraz do częściowego choćby ich oświetlenia. Obie ulice znajdą się także w kolejce ulic oczekujących na finalne utwardzenie nawierzchni. Z mieszkańcami zostanie podpisane porozumienie, na podstawie którego mieszkańcy uzgodnią z gminą zakres robót, zlecą Miastu ich wykonanie i będą nadzorowali przebieg, zakres i terminową realizację inwestycji. Władze miejskie zobowiązały się do przygotowania inwestycji i jej sfinansowania. Ustalono, że przewidywany termin wykonania tych robót to okres lipca – sierpnia 2017 roku.

Wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu wyraziły satysfakcję z zaproponowanego rozwiązania.

Zobacz: Lista obecności na spotkaniu;

Artykuł w GK: „Jest porozumienie w sprawie ulic”.