Spotkanie Samorządu Gospodarczego z Mieszkańcami i Burmistrzami

Na spotkaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku, Rada Samorządu Gospodarczego „e-rzemiosło” Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Kościańskiego, w związku z przekazaną nam do wiadomości, a skierowaną do Burmistrza Miasta Kościana, petycją kilkudziesięciu mieszkańców ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie, zdecydowała się podjąć działania interwencyjne. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę i zaapelowała do Burmistrza oraz do Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej Kościana, o pilne podjęcie przez Gminę Miejską Kościana obowiązków związanych z pełnym utrzymaniem ulic Czereśniowej i Wiśniowej oraz o przejęcie działek gruntu, na których te ulice miejskie zostały wydzielone.

Przy piśmie z dnia 10 stycznia 2017 roku, uchwałę Rady Samorządu Gospodarczego otrzymali:

Pan Piotr Ruszkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,

Pan Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana,

Pan Wiktor Rudawski – Przedstawiciel Mieszkańców ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie.

W piśmie tym poinformowano także, że Rada Samorządu gotowa jest podjąć się roli mediatora pomiędzy Radą Miejską Kościana, Burmistrzem Miasta Kościana, mieszkańcami ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie oraz zarządem TBS Ziemia Kościańska Sp. z o.o., w celu wynegocjowania rozwiązania istniejącego od kilkunastu lat problemu. W związku z powyższym Rada zaapelowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana, o zorganizowanie spotkania przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

Szczegóły w Aktualnościach oraz Informacjach o pracach rady (zakładka Samorząd Gospodarczy), pod datą: Styczeń 10, 2017/Aktualności

ZobaczPetycja MieszkańcówUchwała Rady SG MSPPismo przewodnie

Uchwała i propozycja mediacji ze strony Rady Samorządu zostały zignorowane zarówno przez Burmistrza jak i przewodniczącego Rady Miejskiej. Tak mieszkańcy jak i Rada Samorządu otrzymały w odpowiedzi wymijające pisma nie na temat.

Zobacz: Pismo Burmistrza do mieszkańców, Pismo Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej do Samorządu Gospodarczego

Wobec tak lekceważącej postawy władz samorządowych, Rada Samorządu Gospodarczego, na spotkaniu, w dniu 14 lutego 2017 roku, podjęła jednogłośnie decyzję o zorganizowaniu spotkania z radnymi Rady Miejskiej, Burmistrzami oraz Mieszkańcami ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie. Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli prasy lokalnej. Na spotkanie, w dniu 14 marca 2017 roku, o godz. 17.30, imiennie zaproszono:

– radnych Rady Miejskiej Kościana,

– Burmistrza i Wiceburmistrza Miasta Kościana,

– przedstawicieli mieszkańców ulic Czereśniowej i Wiśniowej w Kościanie.

Szczegóły w Aktualnościach oraz Informacjach o pracach rady (zakładka Samorząd Gospodarczy), pod datą: Marzec 1, 2017/Aktualności

ZobaczZaproszenie na spotkanie.

Na spotkanie przybyli członkowie Rady Samorządu Gospodarczego, mieszkańcy ulic Czereśniowej i Wiśniowej, a ze strony władz samorządowych burmistrz Michał Jurga, wiceburmistrz Maciej Kasprzak oraz radni opozycji. Spotkanie zostało zbojkotowane przez wszystkich 16 radnych ugrupowania burmistrza – KWW Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska. Personalnie zbojkotowali mieszkańców i przedsiębiorców oraz ich problemy następujący radni Rady Miejskiej Kościana, bez podania przyczyny i jakiegokolwiek usprawiedliwienia swojej nieobecności:

 1. Piotr Ruszkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana.
 2. Maciej Zielonka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana.
 3. Alicja Brzozowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kościana.
 4. Stanisław Bartczak – Radny Rady Miejskiej Kościana.
 5. Magdalena Cwojdzińska
 6. Konrad Garwoliński
 7. Paweł Grodziski
 8. Aleksander Heller
 9. Karol Helwig
 10. Teodor Kubacki
 11. Zbigniew Majchrzak
 12. Małgorzata Noskowiak
 13. Dawid Olejniczak
 14. Elwira Przybylska
 15. Mirosław Starosta
 16. Roman Talikadze

Jest to nie tylko przejaw arogancji władzy, ale także braku elementarnej kultury osobistej. Jeśli osoba zaproszona na spotkanie nie może w nim uczestniczyć, to w dobrym tonie jest powiadomienie o tym zapraszającego. Radny ma dodatkowo obowiązek zainteresować się problemami mieszkańców których reprezentuje.

W trakcie burzliwego spotkania osiągnięty został wymierny sukces. Burmistrzowie wycofali się ze swego wcześniejszego stanowiska i publicznie zapewnili, że najdalej w przeciągu dwóch tygodni Miasto zawrze z TBS Ziemia Kościańska Sp. z o.o. umowę użyczenia działek wydzielonych pod ulice Czereśniową i Wiśniową. Taka umowa umożliwi władzom miejskim podjęcie obowiązków związanych z pełnym utrzymaniem tych ulic, w zakresie równania nawierzchni, odśnieżania oraz oświetlenia. Prowadzący spotkanie Włodzimierz Przydróżny zapewnił mieszkańców, że Rada Samorządu Gospodarczego przyjmuje na siebie rolę gwaranta osiągniętego porozumienia.

Zobacz artykuł: Pomyślcie, że tu mieszkacie

Zobacz artykuł: Lokalne firmy chcą się zjednoczyć

Zobacz: Zdjęcia ze spotkania

Zobacz skróconą relację filmową ze spotkania.