Sesja Rady Miejskiej Kościana

Jak informowaliśmy w notatce Spotkanie Samorządu Gospodarczego z Mieszkańcami i Burmistrzami, zamieszczonej w Aktualnościach pod datą Marzec 14, 2017, zorganizowane przez Radę Samorządu Gospodarczego, w dniu 14 marca 2017 roku, spotkanie z mieszkańcami ulic Czereśniowej i Wiśniowej, na które zaproszeni zostali imiennie wszyscy radni Rady Miejskiej oraz burmistrz i wiceburmistrz Miasta Kościana, zostało zbojkotowane przez wszystkich 16 radnych ugrupowania Porozumienie Ziemia Kościańska. Personalnie zbojkotowali mieszkańców i przedsiębiorców oraz ich problemy następujący radni Rady Miejskiej Kościana, bez podania przyczyny i jakiegokolwiek usprawiedliwienia swojej nieobecności:

Piotr Ruszkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana.
Maciej Zielonka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana.
Alicja Brzozowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kościana.
Stanisław Bartczak – Radny Rady Miejskiej Kościana.
Magdalena Cwojdzińska
Konrad Garwoliński
Paweł Grodziski
Aleksander Heller
Karol Helwig
Teodor Kubacki
Zbigniew Majchrzak
Małgorzata Noskowiak
Dawid Olejniczak
Elwira Przybylska
Mirosław Starosta
Roman Talikadze
Ocenione to zostało przez wszystkich członków Rady Samorządu Gospodarczego oraz przez mieszkańców jako nie tylko przejaw arogancji władzy, ale także naruszenie dobrych obyczajów.

Jeśli osoba zaproszona na spotkanie, z racji pełnionej funkcji publicznej, nie może w nim uczestniczyć, to jej obowiązkiem jest powiadomienie o tym zapraszających. Radny ma dodatkowo statutowy obowiązek zainteresować się problemami mieszkańców których reprezentuje.

Sprawa ta znalazła swój ciąg dalszy w interpelacji wniesionej przez radnego Wiktora Rudawskiego na sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 roku. „Było mi za was wstyd” powiedział publicznie do radnych Porozumienia Ziemia Kościańska radny Wiktor Rudawski. Żaden z radnych Porozumienia Ziemia Kościańska nie zabrał głosu w tej sprawie. Próbowali ich natomiast usprawiedliwiać burmistrz, wiceburmistrz oraz przewodniczący Rady. Były to usprawiedliwienia zupełnie nieprzekonujące, oparte na zarzutach, że radny Rudawski też czasami jest nieobecny na posiedzeniach komisji. Potwierdza to wcześniejsze przypuszczenia, że radni burmistrza zbojkotowali spotkanie z premedytacją, w wyniku odgórnej decyzji podjętej przez władze Klubu.

Poniżej film z przebiegu interpelacji na posiedzeniu Rady.

Artykuł w Gazecie Kościańskiej: „Było mi za was wstyd”